Kernwaarden

Vanaf de eerste dag dat uw kind de Kinderkoepel bezoekt, zorgen wij voor een onvergetelijke tijd. Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt. Een vertrouwde en herkenbare omgeving draagt hieraan bij. Zo ontstaat een klimaat waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, zich veilig voelt, samenwerkt met anderen en ontspannen kan zijn. 
Wij bereiken dit met drie kernwaarden van de Kinderkoepel.

Kwaliteit

Binnen de Kinderkoepel werken professionals nauw samen. Zo ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn van 2 t/m 12 jaar. Dit is een periode met verschillende fasen in het leven van uw kind. We kijken naar leervorderingen, maar ook naar de sociaal-emotionele-, de creatieve-, de sportieve- en de persoonlijke ontwikkeling. We beoordelen dat, we praten er over met kinderen en hun ouders. 

Zorgzaamheid

De Kinderkoepel is één organisatie met voorschoolse speelleergroepen, buitenschoolse opvang en een basisschool. Alle medewerkers delen hun expertise. Zo vormen we samen een sterk team rond uw kind. Overal werken we met dezelfde pedagogische en didactische principes. Met elkaar bouwen we altijd aan een duidelijk en veilig klimaat.

Betrokkenheid

Wanneer uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat maakt hij of zij kennis met de protestants-christelijke identiteit van de school. Van daaruit willen we kinderen helpen om op perspectiefvolle wijze naar zichzelf, de wereld, God en anderen te kijken. 
We zijn sinds 2016 ook een Vreedzame School. Daarmee geven we vorm aan onze betrokkenheid bij een rechtvaardige en democratische samenleving. Als Vreedzame School leren we uw kind op een respectvolle manier omgaan met de ander.