Ons team


Ons team bestaat uit 39 collega’s:

Speelleergroepmedewerkers:

Miranda Franckena
Maaike Boorsma (pedagogisch specialist)
Cilya van der Berg
Wietse Boersma
Bonnie van der Velde
Sanne Toering
Melissa Bakker

Leerkrachten:

Monique Sikma
Anja van der Eems
Jildau Fokkema
Marjanna de Jong
Joke Pander (IB-er kleuters)
Astrid Wiersma
Esmeralda Boonstra
Richard de Vries
Marga Witteveen
Tineke Bijleveld
Folkje Bron
Christa Fennema
Ada de Lange
Cora Swart
Laura van der Ploeg
Pietje Horjus

Ondersteuners:

Maureen Kramer
Floor Propsma
Charlotte Heppener

Buitenschoolse opvang:

Nicolette Visser
Silke van der Hoek

Conciërge:

Alexander Bul

Administratie:

Astrid Bakker

Vakdocenten:

Rick Bakker (gymnastiek)
Peter Dijkstra (muziek)
Roos Heesterbeek (cultuurcoach)
Nannette van Tongeren (dans)

Jeugdondersteuner:

Mirjam Saaiidi

Leesconsulent:

Ria de Jong

Directie:

Ida Koster (adjunct-directeur/ IB-er)
Tiny Hoedemaker (directeur)