Verlof

Tot de vijfde verjaardag: in overleg

Tot zijn of haar vijfde verjaardag is uw kind niet leerplichtig. Als u voor uw kind vrij wilt vragen, dan kunt u dit via onze social schools app aanvragen.

Na de vijfde verjaardag: leerplichtig

Uw kind is leerplichtig op de dag waarop hij of zij vijf jaar wordt. Als u voor leerplichtige kinderen vrij wilt vragen, moet u dat op tijd regelen. Neem zo vroeg mogelijk contact met ons op om te overleggen en houd rekening met de wettelijke vastgelegde verlofregeling. Formulieren voor het aanvragen van verlof en onze Kinderkoepelkalender vindt u hier:

Wat zegt de leerplichtwet?

Het lesrooster en het vakantierooster zijn zo opgesteld dat alle leerlingen aan de leerplichtwet voldoen. Zouden ze extra vrije dagen krijgen, dan maken ze wettelijk gezien te weinig uren. Met andere woorden: ze zouden niet aan de leerplicht voldoen. Formeel is dit een strafbaar feit. Ouders mogen de kinderen niet zomaar thuishouden van school.