Samen voor alle kinderen

Schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan dat altijd betalen. Bent u een ouder met weinig geld of kent u een kind dat opgroeit in deze situatie? Neem dan eens contact op met de organisatie Samen voor alle kinderen. Bij deze organisatie kunt u een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld schoolspullen, sportlessen, kleding, een verjaardagbox en schoolreisjes. In Samen voor alle kinderen werken de Stichting leergeld, het jeugdsport - en cultuurfonds, Jarige job en Kinderhulp met elkaar samen om ouders met weinig geld te helpen.

Meer weten? Aanvragen?
Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op
https://www.samenvoorallekinderen.nl. Daar kunt u ook een aanvraag indienen.

Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze jeugdondersteuner.

U kunt ons ook mailen via de algemene schoolmail:
kinderkoepel@pcboleeuwarden.nl