Contact Kinderkoepel en ouders

Een goede samenwerking tussen ons IKC en de ouders draagt bij aan een succesvolle IKC-loopbaan van kinderen. Ook sterke ouderbetrokkenheid heeft veel invloed op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders ons informeren over belangrijke zaken die spelen in het leven, het gezin of de omgeving van hun kinderen. Daarom staan we altijd open voor contacten over ideeën, verbetersuggesties, opmerkingen en/of klachten. 

 

Daarvoor zijn veel contactmomenten beschikbaar, zoals:

•    De eerste kennismaking en rondleiding in de Kinderkoepel (vanaf 2 jaar).
•    Het dagelijkse contactmoment met de medewerker van de speelleergroep, de leerkracht of de BSO-medewerker bij het halen en brengen van uw kinderen.
•    De warme overdracht van speelleergroep naar groep 1, samen met de ouders, de medewerker van de speelleergroep en de leerkracht van groep 1.
•    De jaarlijkse kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht, de ouders en uw kind vanaf groep 1.
•    De tienminutengesprekken over uw kind, waarvoor we u tweemaal per jaar uitnodigen.
•    Schriftelijke communicatie met ouders via de social schools app.
•    De maandelijkse Kinderkoepelkrant die we alle ouders sturen via social schools.
•    De plaatsingswijzergesprekken in groep 7.
•    De adviesgesprekken in groep 8 over het vervolgonderwijs.

 

En verder:

•    Heel veel informele gesprekken in de gang en op het plein.
•    Ouders worden regelmatig uitgenodigd voor een voorstelling of presentatie van de kinderen.
•    Alle medewerkers zijn dagelijks zichtbaar op het plein en in de gang.