Ouderraad

Waarom is er een Ouderraad?

De Ouderraad wil de relatie tussen de ouders en het kind centrum versterken. Wij willen meewerken aan een goede sfeer op school. De Ouderraad wil een actieve groep ouders zijn. Wij zijn er voor u, voor uw vragen, wensen, ideeën en belangen! Regelmatig overleggen we onderling, met directie en de medezeggenschapsraad (MR). Daar leggen wij ook uw vragen en wensen neer.

Waaruit bestaat de Ouderraad?

De Ouderraad bestaat uit minimaal 6 personen met een penningmeester, secretaris en voorzitter.  De penningmeester int en beheert de ouderbijdragen. Jaarlijks legt zij schriftelijk verantwoording af in de Koepelkrant.
De voorzitter is voornamelijk contactpersoon voor zowel de ouders, als het team van de Kinderkoepel.
De secretaris verzorgt alle notulen en verslagen.
Wij vergaderen 6 keer per jaar samen met de directeur van de Kinderkoepel. 

Wat doet de Ouderraad?

Het geven van adviezen aan de Directie, MR en Bestuur van de Kinderkoepel, o.a. over:
•    Activiteiten 
•    Indeling van gebouwen
•    Indeling van schoolplein
•    Onderwijsbeleid

Verder verlenen wij medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals:
•    Feestdagen
•    Attenties bij afscheid, jubilea
•    Sportdagen
•    Schoolreizen

Het belangrijkste doel is om uw stem te laten horen als ouders binnen de Kinderkoepel.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is volgens de Nederlandse wet een vrijwillige bijdrage. De Ouderraad beheert dit budget, waarvoor eens per jaar verantwoording wordt afgelegd. Dit budget wordt gebruikt voor de eerdergenoemde activiteiten. Voor deze uitgave vraagt de Ouderraad uw bijdrage.

Vragen, wensen of ideeën?

U mag de leden van de OR natuurlijk altijd aanspreken rond schooltijd op het schoolplein. Verder kunt u contact opnemen met de voorzitter of via het mailadres: kinderkoepel@pcboleeuwarden.nl