Vreedzame school

Wij zijn een IKC waar iedereen ‘ertoe doet’. Een gemeenschap waar alle kinderen, ouders en medewerkers zich gehoord en gezien voelen. De Kinderkoepel werkt daarom actief met het programma “De Vreedzame School”, op de basisschool, in de speelleergroepen en binnen de BSO. Daarmee creëren we binnen ons IKC een duidelijk pedagogisch klimaat. 

Verantwoordelijkheid dragen

Binnen het programma van “De Vreedzame School” leren kinderen o.a. hoe om te gaan met conflicten. We bereiden de kinderen voor op het leven in een democratische samenleving en stimuleren actief burgerschap. Kinderen ontwikkelen vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en verantwoordelijkheden te kunnen dragen. 

Thema’s

In elke groep zijn er elk schooljaar zes thema’s: 

1. We horen bij elkaar. 
2. We lossen conflicten zelf op. 
3. We hebben oog en oor voor elkaar. 
4. We hebben hart voor elkaar. 
5. We dragen allemaal een steentje bij. 
6. We zijn allemaal anders.