Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een door de wet ingesteld orgaan waarin een school, de ouders en het bestuur overleggen. Deze bestaat uit 3 ouders en 3 medewerkers. De directeur van de Kinderkoepel is adviserend lid. Ouders, die minimaal een jaar een kind op de Kinderkoepel hebben, kunnen zich bij een vacature kandidaat stellen voor een plaats in de raad.

 Leden van de Medezeggenschapsraad

  • Colinda Thomasson (voorzitter)
  • Monique Sikma (secretaris)
  • Ada de Lange 
  • Richard de Vries
  • Arjan Groot
  • Danielle Frankena

De raad vergadert om de zes weken. De zittingsduur is drie jaar. Anders dan de Ouderraad houdt de MR zich vooral bezig met beleidsmatige zaken rond de Kinderkoepel, zoals het personeelsbeleid, de organisatie en het onderwijskundig beleid. In de kinderkoepelkrant wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de MR. Van de vergaderingen van de MR komen verslagen op de website en in de kinderkoepelkrant.

Notulen MR 18 oktober 2023

Notulen MR 15 juni 2023

Notulen MR 20 april 2023

Notulen MR 12 januari 2023

Notulen MR 29 september 2022