Kinderopvang

Binnen de Kinderkoepel combineren PCBO Leeuwarden (basisonderwijs) en Sinne Kinderopvang (speelleergroepen en BSO) hun aanbod. In één organisatie, met één professioneel team en één pedagogische visie. Samen maken we van de Kinderkoepel de plek waar kinderen in een veilige omgeving kunnen leren, spelen, sporten en creatief bezig zijn. Of… kunnen ontspannen.

Elk kind heeft van nature de behoefte om z’n eigen mogelijkheden en de wereld om hem heen te ontdekken. Sinne kinderopvang begeleidt kinderen bij deze ontdekkingstocht door de behoeften van het kind centraal te stellen bij alles wat we doen. Met persoonlijke aandacht en een divers aanbod aan gerichte activiteiten zorgen wij ervoor dat kinderen met plezier naar Sinne gaan.

Openheid en flexibiliteit vinden we bij Sinne erg belangrijk. Samen doen we elke dag ons best om een fijne sfeer te creëren voor kinderen, ouders en medewerkers. We bieden kwalitatief goede opvang in een omgeving waar kinderen zich thuis voelen en hun ontwikkeling centraal staat. Bij Sinne kun je terecht voor de dagelijkse opvang van kinderen vanaf 10 weken tot 13 jaar.

Buitenschoolse opvang en vakantieopvang

Voor schooltijd

Begint uw werkdag voordat uw kind naar school gaat? Dan kunt u gebruik maken van onze voorschoolse opvang (VSO). Deze start om 7.30 uur en eindigt als de schooldag begint. Uw zoon of dochter kan op de VSO een spelletje doen, nog even knutselen of bijvoorbeeld rustig een boekje lezen. Wij zorgen ervoor dat uw kind vervolgens op tijd op het plein of in de klas is. Let op: voorschoolse opvang bieden we als er minimaal vier kinderen meedoen. Overleg daarom altijd tijdig met het opvangteam!

Na schooltijd

De naschoolse opvang start zodra de school de deuren sluit en stopt uiterlijk om 18.30 uur. Oudere kinderen mogen zelfstandig naar huis gaan als u hiermee akkoord gaat. Jongere kinderen worden door de ouder opgehaald.

Vakantieopvang

De vertrouwde pedagogisch medewerkers van de Kinderkoepel verzorgen ook de vakantieopvang. Dit gebeurt tijdens schoolvakanties en op werkdagen waarop de kinderen niet naar school gaan.

Jaarpakket, vakantieopvang en extra dag

U kunt met ons opvangteam verschillende pakketten afspreken: het Jaarpakket (52 weken), het Schoolwekenpakket (41 weken), de Vakantieopvang BSO (schoolvakanties en schoolsluitingsdagen) en een Extra Dag (bij het jaarpakket of het schoolwekenpakket).

Speelleergroepen

Peuters kunnen vanaf hun tweede jaar twee of drie dagdelen meedoen in één van de speelleergroepen. We stimuleren ze spelenderwijs om dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. Ze maken kennis met uitdagende materialen en activiteiten. Hierbij gebruiken we het methodisch peuterprogramma Uk en Puk. Een prima voorbereiding op de basisschool! Uw kind groeit eigenlijk als vanzelf toe naar groep 1 en omdat de lokalen in hetzelfde gebouw zitten, neemt uw kind daar ook al af en toe al een kijkje!

Soepele overgang naar de basisschool 

In de leeftijd van 2-6 jaar maken kinderen in relatief korte tijd grote sprongen in hun ontwikkeling. Een belangrijk moment daarin is de overgang van de speelleergroep naar de basisschool. Voor een kind verloopt de stap van de voorschoolse naar de vroegschoolse periode in ons kindcentrum soepeler, omdat speelleergroep en basisschool één organisatie vormen. Zo zorgt De Kinderkoepel voor één doorgaande pedagogische ontwikkelingslijn.

Wilt u weten wat de opvang kost?
Kijk dan op: Kosten | Sinne kinderopvang