Een leerling aanmelden

Aanmeldingsprocedure 4-jarigen

Een belangrijk en spannend moment: uw kind mag binnenkort naar de basisschool. Wilt u weten of de Kinderkoepel een goede basisschool is voor uw kind(eren)? Maak eens een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met de (adjunct) directeur. We vertellen u dan over de school. Andersom willen we graag van u iets weten over uw kind. En we geven u een rondleiding door ons IKC.
Wilt u zo’n afspraak met ons maken? Stuur ons dan een bericht via de button “contact” rechtsboven op deze website. Als u het contactformulier invult, dan maakt de school snel een afspraak met u.

Inschrijf- en entreeformulier

U krijgt van de directeur tijdens dit gesprek twee formulieren: een inschrijf- en een entreeformulier. Als u uw kind wilt aanmelden, vul dan beide formulieren in, onderteken ze en breng of stuur ze naar de school. Als er verder geen specifieke omstandigheden een rol spelen dan schrijven we uw kind in. We sturen u daarvan een bevestiging. 

Wanneer aanmelden?

We verzoeken u om uw kind ruim voor zijn/haar vierde verjaardag aan te melden. Als u nog geen andere kinderen op onze school heeft: graag een jaar tot een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. Hebt u al wel een ander kind op school, dan is een half jaar van tevoren vroeg genoeg. 

Wennen in de groep

De kinderen mogen van tevoren twee dagdelen in groep 1 meedraaien, de zogenaamde 'wenmomenten'. De leerkracht van groep 1 neemt hierover contact met u op. Dit gebeurt ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt. Na de vierde verjaardag komt uw zoon of dochter officieel op school.

Het is voor de school vanzelfsprekend dat de aandacht naar het onderwijs voor uw kind uitgaat. Dat betekent dat uw kind zindelijk moet zijn.