Ons onderwijs

Als kindcentrum hebben we een rijk onderwijsaanbod met veel aandacht voor taal, rekenen en ‘zaakvakken’ (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en godsdienst/levensbeschouwing). Daarnaast is er veel ruimte voor creatieve ontwikkeling en bewegingsonderwijs. 

Pedagogisch klimaat

We hebben een prettig pedagogisch klimaat en een duidelijke didactische aanpak. Onze betrokken en kundige medewerkers maken daarbij gebruik van het directe instructiemodel met als belangrijke stappen: uitleg, begeleide oefening, zelfstandige oefening en evaluatie/toetsing. 

Veel aandacht voor ontwikkeling

We houden rekening met verschillen tussen kinderen door de leerstof, de leertijd en de instructie af te stemmen op ieders capaciteiten. We werken met duidelijke regels en routines, waardoor een veilig klimaat ontstaat. Daarin willen we bereiken dat alle leerlingen zich zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief ontwikkelen. We hebben hierbij van alle leerlingen hoge verwachtingen.
We vinden het belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Hierdoor durven ze uitdagingen aan te gaan, een belangrijke voorwaarde om te komen tot ontwikkelen (=leren). Wij willen de zelfstandigheid (autonomie) stimuleren zonder daarbij de ander (relatie) uit het oog te verliezen. 

Doorgaande leerlijn

We werken met een doorgaande leerlijn van 2 t/m 12 jaar: van het eerste ‘speelse leren’ van peuters tot en met de ingewikkeldste rekenopgaves en taal-ontleedvraagstukken waar achtstegroepers zich op mogen storten. De vorderingen van alle kinderen houden we in die hele periode goed bij in ons leerlingvolgsysteem. Daardoor vindt er steeds een goed begeleide overgang plaats: van speelleergroep naar basisschool en dan steeds naar het volgende schooljaar. Ook kunnen we ieders vooruitgang goed volgen, evenals stagnaties of vertragingen.
We voldoen bij dit alles aan de inspectienormen en presteren daarboven.

Onderwijsmotto

Leren gaat voor ons over het ontwikkelen van hoofd (het verstand), hart (het gevoel) en handen (daadkracht en scheppingskracht). Deze drie kunnen niet los van elkaar gezien worden en vormen een dynamische verhouding binnen ons leren. We houden rekening met het feit dat we dat ook met anderen moeten kunnen. Daarom is ons motto: 
“Samen sterk met hoofd, hart en handen”