Documenten

Onze interne kwaliteitszorg staat beschreven onder het kopje ondersteuning. 
Daarnaast bespreken wij we twee keer per jaar onze onderwijsopbrengsten en verbeteringen met het team en de MR. Dit staat beschreven in ons NPO-plan. 
Een keer per vier jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder onze leerlingen, ouders en team. Deze resultaten nemen wij mee in ons schoolplan voor 4 jaar. Via onderstaande link kunt u deze documenten lezen.

Schoolplan 2019-2023 IKC de Kinderkoepel

NPO plan 2022 2023 en evaluatie