Schooltijden

Basisschool: Algemene schooltijden: 8.30 - 14.00. Uw kind is 's ochtends vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein. Er zijn dan altijd leerkrachten aanwezig om toezicht te houden. 

Speelleergroepen: De speelleergroep: 8.30 - 12.30 uur. 

Buitenschoolse opvang: Voorschoolse opvang: 7.30 – 8.30 uur. Naschoolse opvang: tot 18.30 uur. Vakantie- en schoolvrije dagenopvang: 8.15 – 18.30 uur (ook voorschoolse opvang mogelijk)